Exekutiva management konsulter

Exerims konsulter har samtliga dokumenterade erfarenheter från ledande befattningar. De har förmåga att snabbt sätta sig in i specifika situationer och kan åta sig olika utvecklings- och förändringsprojekt samt interim management uppdrag på hög ledningsnivå.

Innan konsulter från vårt nätverk rekommenderas för ett uppdrag har de genomgått en noggrann urvalsprocess där stor vikt läggs vid att lära känna var och ens ledarskaps- och personlighetsprofil samt förmåga att genomföra och leverera resultat. Därigenom säkerställs att uppdragen får rätt kompetens och blir riktigt utförda.

Exerims konsulter har förmåga att genomföra och leverera resultat. Välkommen att utmana oss!

Vår mångfald av erfarenhet sveper över branscher såsom verkstad, automotive, papper och cellulosa, telekom, media, elektronik, livsmedel, förpackningar, avfall/miljö, tjänster/service och där som:

 • Styrelseledamot och ordförande
 • Koncernchef och VD
 • CFO/Ekonomichef
 • AO/Divisionschef
 • Plats-/fabrikschef
 • HR/personalchef
 • Egen företagare
 • Försäljningschef/Marknadschef
 • Marknadsutvecklare
 • Produktionschef/-direktör
 • Teknisk chef/Utvecklingschef
 • Miljöchef
Exekutiva managementkonsulter